Privacybeleid

Privacyverklaring voor de Teufel blog

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving, in het bijzonder de Europese algemene verordening met betrekking tot de gegevensbescherming (AVG). In dit document geven wij meer onder andere informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, welke gegevens wij verwerken, waarom wij dat doen (het specifieke doel) en of wij uw persoonsgegevens met derden delen.

A. Overzicht

1. Verantwoordelijke instanties en privacyverantwoordelijken

Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerkingen door Lautsprecher Teufel GmbH, Budapester Straße 44, 10787 Berlijn (Bondsrepubliek Duitsland)  (hierna: “Teufel“).

De privacyverantwoordelijke van Teufel is
de heer Mario Arndt,
DEUDAT GmbH, Zehntenhofstr. 5b, 65201 Wiesbaden (Bondsrepubliek Duitsland)
Tel.: +49 611 950008-40
Fax: +49 611 950008-59
E-mail:  teufel@deudat.de

Onze privacyverantwoordelijke is altijd beschikbaar voor al uw vragen en opmerkingen over de gegevensbescherming.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect betrekking hebben of  kunnen hebben op uw persoon.

3. Doel

Wij verwerken deze gegevens hoofdzakelijk  voor twee doeleinden: voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u betrokken bent  en voor marketingdoeleinden (reclame, nieuwsbrief, analyse van onze website en het optimaliseren van het gebruik daarvan).

4. Uw rechten

Het zijn uw persoonsgegevens! U hebt verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens die u tegenover ons kunt uitoefenen. Wij geven u  op desbetreffende plaatsen een duidelijk verwijzing naar deze rechten. Een overzicht van uw rechten vindt u bovendien in hoofdstuk J.

5. Uw bescherming

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

6. Uw contact met ons

Als u via e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, zullen de door u opgegeven persoonsgegevens automatisch worden opgeslagen. Deze op vrijwillige basis door u aan ons verstrekte gegevens worden voor de verwerking van uw verzoek of een overeenkomstige contactopname opgeslagen.

B. Hosting

Wij maken gebruik van de diensten van Metaways (Metaways Infosystems GmbH, Pickhuben 2, 20457 Hamburg) om onze website te hosten. Bepaalde persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze website worden daarom verwerkt op de servers van Metaways. Dit omvat bijvoorbeeld uw IP-adres, apparaatidentificatie (MAC-adres, IMEI, enz.), informatie over het begin en einde van communicatieprocessen en, indien van toepassing, locatiegegevens die uit netwerkcommunicatie kunnen worden afgeleid.

Metaways handelt namens ons en is onderworpen aan onze instructies. Wij gebruiken de hostingdiensten voor het aanbieden van een beveiligde website op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

C. Algemene gegevensverwerking in het blog

Op onze blogs bestaat de mogelijkheid om een commentaar te geven . De ingevoerde gegevens en de commentaren uw abonnement worden door ons opgeslagen. De gegevensverwerking gebeurt alleen met het oog op de publicatie van de commentaren of het versturen van verdere opmerkingen. Het opgegeven e-mailadres wordt niet gepubliceerd, maar dient om contact met u te kunnen opnemen in verband met eventuele vragen of support. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar datenschutz@teufel.de.
Wij slaan uw IP-adres op om illegale berichten of berichten die de rechten van derden schenden te kunnen vervolgen en dient ons belang bij gerechtelijke vervolging en handhaving. De rechtmatige basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De logbestanden worden na 6 maanden automatisch gewist.

YOP Polls

Daarnaast gebruiken we de WordPress-enquêtetool YOP-Poll van E-Biz Solutions SRL (Fundac Margareta Baciu No. 12 700554, Iasi Romania) in de blog om de stemming uit te voeren en te verwerken en om de betekenis van de stemming van het IP-adres van de deelnemers in anonieme vorm te optimaliseren. Het geanonimiseerde IP-adres van de betreffende deelnemer wordt opgeslagen op de servers van Teufel zonder dat YOP-Poll daar toegang toe heeft.

Het IP-adres wordt opgeslagen en de stemtool wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om meervoudig stemmen en misbruik te voorkomen.

D. Gegevensverwerking via cookies en andere trackingtechnologiën

I. Algemene informatie

Teufel gebruikt op deze websites cookies en andere trackingtechnologieën – ook van derden – om klanten een veilige en betrouwbare surfervaring te bieden en hen relevante content en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Hiertoe verzamelt Teufel informatie en gegevens over het gedrag van klanten op deze website – ook via trackingtechnologieën van derden – en deelt deze met derden; Daarnaast wordt informatie uit de eindapparaten van de klant gelezen of daarop opgeslagen. Voordat ze de website bezoeken, kunnen klanten beslissen welke cookies of andere trackingtechnologieën moeten worden geactiveerd.

Onze website gebruikt ook de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg. Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of de herroeping daarvan wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de cookie-provider Borlabs. De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/. De Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

II. Functionele cookies en pixels: Technisch noodzakelijke gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie van uw eindapparaat naar onze servers en applicaties gestuurd en opgeslagen in een zogenaamd logbestand.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Browsertype/browserversie; besturingssysteem, naam van uw internetprovider,
  • Website, applicatie die u naar ons toe heeft gebracht,
  • IP-adres van uw apparaat,
  • URL en naam van de bezochte pagina,
  • Datum en tijd van de serveraanvraag.

De verwerking van deze gegevens is de technische basis voor uw verbinding met de website, de juiste weergave van de website op uw apparaat en een evaluatie van de systeembeveiliging en stabiliteit. Onze wettelijke basis voor het verwerken van de informatie is de uitvoering of het aangaaninitiatie van een contract in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG of ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG.

Voor het gebruik van Tealium plaatsen we drie cookies

Tealium Tag Manager

Aanbieder van de dienst: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, CA 92121 (USA) (hierna: Tealium)

Privacybeleid: https://tealium.com/privacy-policy/

Doelstellingen van de gegevensverwerking en hun rechtsgrondslag:

Beheer en controle van cookies:

Met Tealium kunnen we het gebruik van cookies op onze website beheren en controleren. De software van Tealium stelt ons ook in staat om uw browserinstellingen voor cookies en pixels te controleren en om rekening te houden met uw wensen ten aanzien van de privacyinstellingen. Via de software stellen we in wanneer een cookie of pixel wordt geladen en welke gegevens in de cookie of pixel worden verwerkt. Tealium zelf kent de inhoud van de cookies en de pixels niet, maar om het beheer van de cookies en de pixels mogelijk te maken, plaatst Tealium zelf een cookie op uw computer die informatie, zoals uw browserinstellingen of uw IP-adres, in gepseudonimiseerde vorm doorgeeft.

Rechtsgrondslag: Art. 6, lid 1 sub f AVG, omdat we als e-commercebedrijf voor de administratie van cookies en pixels afhankelijk zijn van managementtools en onze belangen bij dit type verwerking zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten.

Plaatsen van gegevensverwerking:

EU/EWR, USA

De VS is een land dat geen adequate bescherming biedt voor persoonsgegevens op grond van de EU-verordening 2016/679; dit betekent onder meer dat de overheidsinstanties in de VS zonder effectieve rechtsmiddelen de mogelijkheid zouden kunnen hebben om toegang te krijgen tot uw gegevens.

Opslagduur of criteria voor het bepalen van de opslagduur:

Verwijdering na het bereiken van het doel.

III. Analytische cookies of -pixels: Gegevensverwerking voor webanalyse

Met analytische cookies verzamelen wij of derde partijen voornamelijk informatie over het gebruik van onze websites. In dit kader wordt bijvoorbeeld informatie verwerkt over bezoekersaantallen, ingevoerde zoektermen en de regio van waaruit onze klanten de website bezoeken. Het meet ook het effect dat bepaalde pagina’s hebben op onze klanten. Wij of derden gebruiken deze informatie om statistieken op te stellen om de inhoud van onze websites af te stemmen op de behoeften van onze klanten en om ons aanbod te optimaliseren. Wij of derden verzamelen de informatie soms op verschillende apparaten om een beter overzicht te krijgen. Concreet zijn dit de volgende cookies:

Exactag Analytics

Aanbieder van de dienst: Exactag GmbH, Wanheimer Str. 68, 40468 Düsseldorf (Bondsrepubliek Duitsland) (hierna: Exactag)

Privacybeleid: https://www.exactag.com/en/data-privacy/

Doelstellingen van de gegevensverwerking en hun rechtsgrondslag:

Analyse van de effectiviteit van advertenties en optimalisatie van reclamecampagnes:

Exactag maakt voor uw surfgedrag op onze website gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan. In het gebruiksprofiel wordt informatie zoals uw toesteltype, besturingssysteem, browserversie, geografische locatie of informatie over uw interactie met advertenties (bijv. aantal klikken of weergaven) op onze website verzameld en doorgegeven aan Exactag. Aan de hand van deze informatie evalueren we de effectiviteit van onze advertenties en optimaliseren we onze reclamecampagnes. Om de identificatie van u als persoon uit te sluiten of verregaand te bemoeilijken, krijgt u een identificatienummer toegewezen wanneer u onze website bezoekt.

Rechtsgrondslag: Art. 6, lid 1 sub f AVG, omdat we als e-commercebedrijf afhankelijk zijn van een evaluatie van onze reclamecampagnes via gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en onze belangen in dit type verwerking zwaarder wegen dan uw belangen en basisrechten.

Cross-device weergave van passende reclame:

Het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website krijgt een willekeurige code toegewezen om Exactag’s gepersonaliseerde reclame op verschillende apparaten weer te geven. Als u ook een account bij ons heeft aangemaakt en inlogt, dan wijzen wij u – ongeacht het gebruikte apparaat – een ander identificatienummer toe, dat wij ook aan Exactag verstrekken. Exactag stelt ons dan in staat om gepersonaliseerde reclame weer te geven op de apparaten die u gebruikt. Daarnaast voorziet Exactag ons van informatie over de gebruikspatronen van onze website door middel van verschillende soorten apparaten. Het is voor ons echter niet mogelijk om uw persoonlijke surfgedrag op de verschillende apparaten te analyseren, omdat we alleen geaggregeerde gegevens van Exactag ontvangen voor statistische doeleinden. Noch wij, noch Exactag kunnen u als persoon identificeren door middel van de willekeurige identificatoren.

Rechtsgrondslag: Art. 6, lid 1 sub a AVG.

Plaatsen van gegevensverwerking:

EU/EWR

Opslagduur of criteria voor het bepalen van de opslagduur:

Verwijdering na het bereiken van het doel

Recht van herroeping en/of bezwaar:

Herroeping en bezwaar met werking voor de toekomst: https://www.exactag.com/en/confirmation/

Mapp Intelligence (voorheen: Webtrekk Analytics)

Aanbieder van de dienst: Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin (Bondsrepubliek Duitsland) (hierna: Webtrekk)

Privacybeleid: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

Doelstellingen van de gegevensverwerking en hun rechtsgrondslag:

Analyse van het gebruik van onze website en optimalisatie van de website:

Webtrekk gebruikt cookies om anonieme of pseudonieme gebruikersprofielen te creëren op uw surfgedrag op onze website. Zo worden gegevens zoals uw besturingssysteem, browserversie, IP-adres, geografische locatie, de website die u eerder hebt bezocht (referrer URL), informatie over uw bestelling en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website verzameld en doorgegeven aan Webtrekk. Aan de hand van deze informatie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en onze reclamecampagnes optimaliseren. Om de identificatie van u als persoon uit te sluiten of verder te bemoeilijken, krijgt u een identificatienummer toegewezen voor uw bezoek aan onze website en wordt het IP-adres, dat alleen in verkorte vorm is opgeslagen, na de sessieherkenning voor geolokalisatiedoeleinden gewist.

Rechtsgrondslag: Onze legitieme belangen volgens art. 6, lid 1 sub f AVG, omdat we als e-commercebedrijf afhankelijk zijn van een evaluatie van het gebruik van onze website via gepseudonimiseerde gegevens en onze belangen bij dit type verwerking zwaarder wegen dan uw belangen en basisrechten.

Analyse van uw surfgedrag op alle apparaten:

Het apparaat waarmee u onze website benadert, krijgt van Webtrekk een willekeurige code toegewezen voor de cross-device weergave van gepersonaliseerde reclame. Als u ook een account bij ons heeft aangemaakt en inlogt, wijzen wij u – ongeacht het gebruikte apparaat – een ander identificatienummer toe, dat wij ook aan Webtrekk verstrekken. Webtrekk is daarom in staat om ons te voorzien van een cross-device analyse van uw surfgedrag. Door de willekeurige identificatoren kunnen wij noch Webtrekk u als persoon identificeren.

Rechtsgrondslag: Uw toestemming volgens Art. 6, lid 1 1 sub a AVG.

Plaatsen van gegevensverwerking:

EU/EWR

Opslagduur of criteria voor het bepalen van de opslagduur:

Verwijdering na het bereiken van het doel

Herroepingsrecht en/of recht van bezwaar:

Herroeping en bezwaar met werking voor de toekomst: https://mapp.com/opt-out-mapp/

IV. Advertentiecookies of -pixels: Gegevensverwerking voor online reclame

We gebruiken advertentie- en marketingcookies om onze klanten relevante inhoud en gepersonaliseerde advertenties te tonen op onze website of op websites van derden. Hiervoor verzamelen we informatie over uw surfgedrag of de producten die onze klanten prefereren en afgeronde bestellingen. Wij of derden koppelen de activiteiten van onze klanten op verschillende apparaten en delen bepaalde informatie (zoals een versleuteld e-mailadres of bestelnummer) met derden zoals Facebook, Google of Rakuten. In dit verband verwerken we ook informatie over onze advertentiecampagnes (bijvoorbeeld of en op welke advertentie onze klanten hebben geklikt) om deze te optimaliseren en de facturering van de campagnes mogelijk te maken. Concreet zijn dit de volgende cookies:

Criteo

Aanbieder van de dienst: Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris (Frankrijk) (hierna: Criteo)

Privacybeleid: https://www.criteo.com/privacy/

Doelstellingen van de gegevensverwerking en hun rechtsgrondslag:

Weergave van geschikte reclame op andere websites of platforms (zogenaamde retargeting):

Criteo voert op onze website een code uit en deze wordt in de website in zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of codes, ook wel “web beacons” genoemd) ingebed. Met hun hulp wordt een individuele cookie of pixel op uw apparaat opgeslagen. Het cookiebestand registreert welke websites u heeft bezocht, welke inhoud u interesseert en welke aanbiedingen u heeft aangeklikt. Daarnaast wordt technische informatie over de door u gebruikte browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en informatie over uw surfgedrag op onze website verwerkt. Sommige van de bovenstaande gegevens worden onder pseudoniem opgeslagen (bijv. uw e-mailadres) en kunnen door Criteo worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen om op andere websites advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses.

Rechtsgrondslag: Uw toestemming volgens art. 6, lid 1 sub a AVG.

Plaatsen van gegevensverwerking:

EU/EWR

Opslagduur of criteria voor het bepalen van de opslagduur:

Verwijdering na het bereiken van het doel

Herroepingsrecht en/of recht van bezwaar:

Herroeping en bezwaar met werking in de toekomst in de browser: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Herroeping en bezwaar met toekomstige werking in mobiele apps: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-mobile-applications/

Episerver

Aanbieder van de dienst: Episerver GmbH, Geneststraße 5, 10829 Berlin (Bondsrepubliek Duitsland) (hierna: Episerver)

Privacybeleid: https://www.episerver.com/legal/datenschutz

Doelstellingen van de gegevensverwerking en hun rechtsgrondslag:

Weergave van relevante producten op onze website:

Wanneer u onze website bezoekt, slaat Episerver informatie over uw gebruiksgedrag op onze website op in een cookie. Hieronder valt bijvoorbeeld welke producten in uw laatste winkelwagen zaten, welke producten en/of categorieën producten u op onze website heeft bekeken. Wij gebruiken deze informatie om passende reclame te tonen op onze website en, indien van toepassing, in onze nieuwsbrief als u zich daarop heeft geabonneerd. Episerver kan vanuit de opgeslagen informatie uw persoon niet herleiden, omdat met name uw IP-adres alleen in verkorte vorm wordt opgeslagen en wij uw e-mailadres en bestelnummer ook alleen onder pseudoniem naar Episerver sturen.

Rechtsgrondslag: Uw toestemming volgens art. 6, lid 1 sub a AVG.

Plaatsen van gegevensverwerking:

EU/EWR, USA

De VS is een land dat geen adequate bescherming biedt voor persoonsgegevens op grond van de EU-verordening 2016/679; dit betekent onder meer dat de overheidsinstanties in de VS zonder effectieve rechtsmiddelen de mogelijkheid zouden kunnen hebben om toegang te krijgen tot uw gegevens.

Opslagduur of criteria voor het bepalen van de opslagduur:

Verwijdering na het bereiken van het doel

Herroepingsrecht en/of recht van bezwaar:

Herroeping en bezwaar met werking voor de toekomst: https://www.episerver.com/legal/privacy-statement#rights

E. Verwerking van persoonsgegevens voor andere marketingdoeleinden

I. Kansspelen

Als u deelneemt aan door ons aangeboden kansspelen, verwerken wij uw hiervoor verstrekte gegevens doorgaans ook alleen voor de uitvoering van het betreffende kansspel. Iets anders geldt alleen als voor deelname aan een kansspel inschrijving voor onze nieuwsbrief nodig is. In dit geval zijn de aanvullende toelichtingen onder E. II van toepassing. Afhankelijk van het ontwerp van het kansspel kan de verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van het kansspel met name een melding van het winnen van een prijs of een bericht dat u niet heeft gewonnen, omvatten.  Als u van ons een prijs krijgt die naar u moet worden verzonden, gebruiken wij uw gegevens ook voor dit doeleinde en geven wij de gegevens door aan de transporteur. De gegevensverwerking is bij onze wedstrijden gebaseerd op art. 6, lid 1 sub b en eventueel art. 6, lid 1 sub a AVG.

II. Nieuwsbrief

Als u ons uw toestemming heeft gegeven en vervolgens op de verzonden bevestigingslink heeft geklikt (dubbele opt-in procedure), ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief met productaanbevelingen, praktische tips, enquêtes en achtergrondinformatie. We gebruiken de dienstverlener Emarsys eMarketing Systems GmbH (Hans-Fischer Straße 10, 80339 München) om de nieuwsbrief te verzenden en deze af te stemmen op uw interesses. Meer informatie over gegevensverwerking door Emarsys vindt u op https://www.emarsys.com/privacy-policy/.

Op basis van uw verleende toestemming, ex wijst artikel 6 lid 1 liid a AVGt gebruiken wij uw e-mailadres, uw (surf)gedrag in de nieuwsbrief en uw koopgedrag in de webshop om een gepersonaliseerd profiel met betrekking tot uw e-mailadres vast te leggen teneinde u middels de nieuwsbrief  alleen op aanbiedingen te kunnen doen, die voor u van belang zijn. Voor dit doel bevat de nieuwsbrief een trackingpixel – een miniatuurafbeelding die een serververzoek activeert en een logbestand kan worden geschreven.

Op basis van uw toestemming combineren we de gegevens over uw gedrag en uw instellingen in de nieuwsbrief ook met uw gegevens uit ons merchandise-beheersysteem in een softwareoplossing van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) en evalueren het daar voor optimalisatie van nieuwsbriefbeheer op anonieme basis.

Uw gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden daarom alleen gebruikt voor de vergelijking, zodat wij geen conclusies meer kunnen trekken over u als persoon in de Microsoft softwareoplossing. We kunnen in de weg b.v. B. geautomatiseerde analyses uit te voeren van het surf- en koopgedrag van nieuwsbriefabonnees en ook (volg)gegevens van andere dienstverleners (bijvoorbeeld Mapp Intelligence) op geanonimiseerde basis mee te nemen in de analyses. Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft vindt u op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Uw persoonsgegevens die wij in dit kader hebben opgeslagen, worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde voor de toekomst intrekken via unsubscribe@teufel.de of via de link in de e-mail.

De verwerking van de gegevens vindt plaats op het grondgebied van de Europese Unie en/of in de Europese Economische Ruimte, in het Verenigd Koninkrijk en, indien van toepassing, in de VS. De doorgifte van gegevens naar het Verenigd Koninkrijk is toegestaan op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45 AVG. Met betrekking tot gegevensoverdracht naar de VS hebben we een contract met Microsoft gesloten over standaardbepalingen inzake gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 46 AVG. In dit verband willen wij u er echter op wijzen dat de VS een land is dat geen adequate bescherming biedt voor persoonsgegevens volgens EU-verordening 2016/679; dit betekent onder andere dat Amerikaanse overheidsinstanties de mogelijkheid kunnen krijgen om toegang te krijgen tot uw gegevens zonder dat er effectieve corrigerende maatregelen zijn getroffen.

F. Gegevensverwerking in geval van externe inhoud

I. Youtube en Vimeo

Om onze producten beter aan onze klanten te presenteren hebben wij op onze website geïntegreerde video’s. De verwerking gebeurt mits uw instemming op basis van art. 6, lid 1 sub a AVG. Het is niet uitgesloten dat de persoonsgegevens door de desbetreffende aanbieder buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Dit kan het moeilijker maken om de rechten van de betrokkenen (zoals het recht op toegang) te handhaven. De video’s zijn geïntegreerd op onze website om onze klanten inzicht te geven in de producten en om de productkenmerken op een meer begrijpelijke manier te presenteren. Door de video’s via externe videodienstverleners te integreren, kunnen we afzien van het hosten van de video’s op onze eigen servers en de middelen elders gebruiken.

Door op een video te klikken wordt een verbinding gemaakt met de server van de betreffende videodienstverlener. Via een plug-in worden gegevens over uw apparaatinstellingen en uw interactie met de videodiensten naar de desbetreffende videoserviceprovider gestuurd. Afhankelijk van het feit of u een klantaccount heeft bij de betreffende aanbieder van een videodienst en daar ingelogd bent, kan de betreffende aanbieder de verwerkte gegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden. De betreffende aanbieder van de videodienst is als enige verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Uw rechten als betrokkene (bijv. het recht op informatie) met betrekking tot deze verwerkingen moeten rechtstreeks bij de desbetreffende aanbieder van de videodienst worden uitgeoefend, aangezien alleen deze aanbieder toegang heeft tot uw persoonsgegevens en passende maatregelen kan nemen en informatie kan verstrekken.

Als u hulp nodig heeft bij het uitoefenen van uw rechten, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. De videodienstverleners die we gebruiken zijn:

II. Spotify, Soundcloud

Op onze website zijn linkknoppen naar muziekdiensten geïntegreerd. De verwerking gebeurt mits uw instemming op basis van art. 6, lid 1 sub a van de AVG. Het is niet uitgesloten dat de persoonsgegevens door de desbetreffende aanbieder buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Dit kan het moeilijker maken om de rechten van de betrokkenen (zoals het recht op toegang) te handhaven. De muziekdiensten zijn op onze website geïntegreerd om onze producten audiovisueel te promoten. Door de muziek te integreren via externe muziekdienstverleners kunnen we afzien van het hosten van de nummers op onze eigen servers en de middelen elders gebruiken.

Wanneer u onze website bezoekt en op de knop van een muziekdienstverlener klikt, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van de muziekdienstverlener. Hierdoor krijgt de muziekserviceprovider bepaalde informatie over uw apparaat, hoe u de website gebruikt en hoe u met de muziekservice omgaat. Afhankelijk van het feit of u een klantaccount heeft bij de betreffende aanbieder van de muziekservice en daar ingelogd bent, kan de betreffende aanbieder de verwerkte gegevens ook voor profilering gebruiken. De betreffende aanbieder van de muziekdienst is als enige verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Uw rechten als betrokkene (bijv. het recht op informatie) met betrekking tot deze verwerkingen moeten rechtstreeks bij de desbetreffende aanbieder van de muziekdienst worden uitgeoefend, aangezien alleen deze aanbieder toegang heeft tot uw persoonsgegevens en passende maatregelen kan nemen en informatie kan verstrekken.

Als u hulp nodig heeft bij het uitoefenen van uw rechten, kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. De aanbieders van muziekdiensten die we gebruiken zijn

III. Usersnap

Wij gebruiken op onze website de interactieve feedbacktool van onze dienstverlener Usersnap (Usersnap GmbH, Industriezeile 35, 4020 Linz, Oostenrijk). Hiermee kunt u onze website vrijwillig beoordelen en ons suggesties voor verbetering sturen. Wanneer u ons feedback stuurt, verwerkt Usersnap persoonsgegevens van u namens ons. Deze omvatten uw schermresolutie en -grootte, een tijdstempel van uw bezoek aan onze website, uw IP-adres, uw geografische locatie, de URL en gegevens over het type eindapparaat dat u gebruikt. Wij gebruiken de gegevens alleen om de feedback te verwerken en onze diensten te verbeteren. Het indienen van de feedback is vrijwillig en is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO.

Aangezien de gegevens via de servers van Usersnap worden verwerkt, hebben wij met de dienstverlener een contract voor de opgedragen verwerking gesloten in overeenstemming met de EU-standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 28 DS-GVO om de veiligheid van deze gegevensverwerking te waarborgen.

Wij slaan de ontvangen feedback en eventueel onze feedback op totdat de feedback is opgelost. Daarna worden uw feedbackgegevens gewist of geanonimiseerd. U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@teufel.de.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Usersnap vindt u op de volgende link: https://usersnap.com/privacy-policy.

IV. Google Search

In ons blog gebruiken wij de “Google custom search” (Google Programmable Search Engine) als zoekdienst van Google Ireland LTD (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Wanneer u de zoekopdracht gebruikt, verwerkt Google uw persoonsgegevens. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO.

De verwerkte gegevens omvatten bijvoorbeeld de zoektermen die u invoert en het IP-adres van de computer die u gebruikt. Als u tegelijkertijd bij Google bent ingelogd, wijst Google de informatie rechtstreeks toe aan uw gebruikersprofiel en behoudt zich het recht voor om deze met elkaar in verband te brengen. Het kan niet worden uitgesloten dat persoonlijke gegevens door Google buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@teufel.de.

Meer informatie van Google over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nls/privacy.

G. Uw rechten

Naast de reeds bij de betreffende verwerking beschreven rechten komen u bij de betreffende wettelijke voorwaarden ook de volgende rechten toe.

I. Recht op bevestiging van gegevensverwerking en informatie

Volgens art 15 AVG heeft u het recht om van ons uitsluitsel te krijgen of wij persoonsgegevens verwerken en om informatie te ontvangen over de doeleinden waarvoor we gegevens verwerken, welke categorieën van persoons gegevens worden verwerkt, wie de ontvanger van dergelijke gegevens is en hoe lang we dergelijke gegevens opslaan. Verder hebt u het recht om informatie te vragen over het feit of uw persoongegevens aan een derde land of een internationale organisatie werden overgedragen en welke geschikte waarborgen er voor de overdracht bestaan.

II. Recht op rectificatie

U hebt het recht om aan ons te vragen om onjuiste of onvolledige gegevens in onze systemen te corrigeren (art. 16 AVG).

III. Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

Dit recht (art. 17 AVG) geeft u de mogelijkheid om bij ons opgeslagen gegevens zonder onredelijke vertraging te laten verwijderen. Wij gaan altijd en in de gewenste mate in op dit verzoek wanneer er geen wettelijke bewaringstermijnen moeten worden nageleefd. Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien:

  • persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die prevaleren;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

IV. Recht op beperking van de verwerking

U kunt aan ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, wanneer: de correctheid van de gegevens door u wordt betwist; de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering afwijst; wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims of u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt.

V. Recht op gegevensoverdracht / dataportabiliteit

In overeenstemming met art. 20 AVG hebt u het recht om bepaalde opgeslagen gegevens over u in een in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of de overdracht van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te vragen. Het recht op dataportabiliteit bestaat alleen wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst én de verwerking geautomatiseerd is. 

VI. Recht op klacht

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichtsinstantie. Hoe u contact kunt opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

VII. Recht op bezwaar

U  kunt altijd, als voldaan is aan de in de AVG genoemde eisen ex artikel 21 AVG tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar indienen. Als u dat doet, staken wij de de verwerking, van uw gegevens, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen. 

VIII. Recht op intrekking

U kunt altijd een gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met toekomstige werking intrekken via datenschutz@teufel.de.

K. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen, onder andere voor zover dit noodzakelijk is als gevolg van technische ontwikkelingen. In deze gevallen zullen wij ook onze verklaring inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom op de huidige versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Privacybeleid per: januari 2023